کارت آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز آمل

نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:
نام درس تاریخ ازمون ساعت آزمون کد درس نوع درس نوع آزمون ساختمان کلاس شماره ردیف شماره صندلی

نکات مهم حضور در آزمون های پایان ترم:

1- به همراه داشتن کارت دانشجویی و اخذ کارت آزمون از گزارش 824 سیستم گلستان الزامی است.

2- حضور در محل برگزاری امتحانات پایان ترم حداقل 03 دقیقه قبل از شروع امتحان الزامی است.

3- از آوردن کتاب، جزوه، یادداشت، هندزفری، تلفن همراه و هرگونه وسیله الکترونیکی دیگر به جلسه خودداری کنید.

4- با توجه به سربرگ سوالات، دانشجو مجاز به داشتن ماشین حساب، کتاب قانون و غیره می باشد.

5- دانشجویانی که فاقد عکس در سیستم گلستان می باشند، در اسرع وقت عکس خود را به کارشناس رشته تحویل دهند تا گزارش 824 آنها عکس دار باشد.

6- دانشجویان ترم آخر که به طور همزمان در بیش از یک درس امتحان دارند موظفند به مسئول جلسه این موضوع را اعلام و بعد از امتحان جلسه را ترک نمایند. درصورت همزمانی دو آزمون دانشجو آزمون بدون کاغذ و الکترونیکی در یک روز و یک ساعت دانشجو بایدابتدا در آزمون رایانه ای شرکت نمایید.حداکثر زمان ورود به سیستم آزمون الکترونیکی 15 دقیقه می باشد.

7- دانشجویان معترض به سئوالات پس از پایان هر جلسه آزمون ، حداکثر پس از سه روز ازبرگزاری آزمون به مدت یک هفته اعتراض خود را به سئوالات در سیستم گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir ثبت نمایند.

تذکر مهم : دانشجویانی که قرار است آزمون آنها به صورت رایانه ای برگزار شود لازم است در ساعت مقرر جلوی سیستم آماده بوده و شماره شناسنامه )ملی( و شماره دانشجویی خود را به همراه داشته باشد که با وارد کردن آنها می توانند آزمون خود را شروع نمایند.درصورت همزمانی دو آزمون دانشجو )آزمون بدون کاغذ)الکترونیکی ( وآزمون با کاغذ(،دانشجو بایدابتدا درآزمون رایانه ای شرکت نمایید.حداکثر زمان ورود به سیستم آزمون الکترونیکی 15 دقیقه می باشد.

پورتال دانشگاه پیام نور مرکز آمل: http://amol.mz.pnu.ac.

کانال تلگرام دانشگاه: @pnuamol

تهیه شده در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور آمل- برنامه نویس: محمدرضا افرازیده